•šiltos rudenio spalvos•

Š.m. lapkričio 11 dieną Vilniaus l/d „Ozas“ vaikai

kartu su savo mokytojomis susirinko švęsti „Žibintų“ šventės.

ŠILTOS

rudenio spalvos

Ši rudens šventė mums primena, kad nors lauke ir tamsu, viduje visada šilta ir šviesu.

Sielos šviesa ir yra tikroji žibinto šviesa, kurią reikia saugoti, prižiūrėti ir neleisti tai šviesai užgęsti. Jau nuo ankstyvo ryto žibintininkas (ikimok. ugd. mokyt.

Danutė Baltrušytė) aplankė kiekvieną grupę, papasakojo vaikams apie šios šventės kilmę, reikšmę, simboliką, padovanojo kiekvienam mažyliui po šviečiantį tamsoje atšvaitą ir pakvietė visus vaikus vakare uždegti lauke pačių pagamintus žibintus bei mažomis rankelėmis apkabinti darželį, taip pasidalinant vidine šviesa – savo širdelių gerumu ir šiluma.