Čia pateikiami visi dokumentai susiję su Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" valdymu

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" nuostatai

Šie nuostatai nurodo Biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“  teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, lopšelio -darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar struktūros pertvarkymo tvarką.

Nuostatus rasite ČIA.

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas“  taisyklių aprašo tikslas – apibrėžti asmens duomenų tvarkymo politiką, nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, nustatyti duomenų valdymo organizacinę struktūrą ir valdymo procesą, nustatyti duomenų apsaugos techninių bei organizacinių priemonių taikymą Vilniaus savivaldybėje.

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” duomenų apsaugos pareigūnai (DAP):

direktorės pavaduotoja ugdymui/sekretorė Renata Ališauskienė, +3702463323, rastine@ozas.vilnius.lm.lt  

bei direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Andrius Švedavičius, +3702463323, rastine@ozas.vilnius.lm.lt  

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Taisykles rasite ČIA