Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" viešųjų pirkimų  dokumentai

Vilniaus lopšelio-darželio "Ozas" viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės nustato lopšelio-darželio prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą, procedūras, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas, funkcijas, pirkimų apskaitą.

Taisykles rasite ČIA.

Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas” 2023 metų planuojamų pirkimų ir darbų planą rasite ČIA.