Vilniaus lopšelyje-darželyje „Ozas”

šiuo metu vykdomi projektai

Projektinės veiklos grupėse ir kitose erdvėse padeda vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, projektų metodas yra itin kontekstualus: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“. Be to, į vaiką orientuota pedagogika skatina vaikų kūrybingumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, iniciatyvą ir turi ilgalaikį poveikį.

Projektų metodas yra vienas iš patirtinio ugdymo ir ugdymosi  strategijų. Vaikai mokosi veikdami: įsitraukia į veiklą, plėtoja iniciatyvas, planuoja, drauge dirba, svarsto, tyrinėja, analizuoja, pristato rezultatus, laikosi susitarimų.

Projektinis mokymasis labiau orientuotas į procesą (o ne į produktą), tai – ne linijinis, o daugiasluoksnis ir integralus pažinimas, svarbu mokytis (ir pritaikyti gautus rezultatus) čia ir dabar, labiau pagrįstas įvairove, alternatyvomis, kūrybingumu, drąsia naujų kelių paieška (o ne tik tuo, kas jau žinoma).

Say Hello to the World

„Say Hello to the World“ – tai tarptautinis projektas, leidžiantis vaikams iš įvairiausių pasaulio kampelių susipažinti: išvysti vienas kitą, sveikintis ir netgi mokytis kitos šalies kalbos pagrindų.

 Šiame projekte daug dėmesio skiriama įvairiausių šalių kultūros, tradicijų ir gyvenimo būdo pažinimui. Čia bendraudami ugdytiniai gali parodyti vieni kitiems kaip žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje aplinkoje gyvena, kokį maistą valgo, kokia kalba kalba ir t.t.

Projekto tikslas – motyvuoti vaikus įvairiomis įdomiomis veiklomis ir taip mokyti juos atsikratyti stereotipų, išankstinių nusistatymų bei netolerancijos kitaip mąstantiems, užsieniečiams, turintiems specialiųjų poreikių žmonėms, pagyvenusiems žmonėms ir t.t.

Kiekviena ugdymo įstaiga, dalyvavusi ir sėkmingai įgyvendinusi projektą „Say Hello to the World“ gaus garbingą titulą „Tolerantiškas vaikų darželis“/„Tolerantiška mokykla“, kuris leis vaikams, tėvams ir visai ugdymo įstaigos bendruomenei didžiuotis savo darbais.

Lietuvos Mažųjų žaidynės

Remiantis paskutiniais vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo tyrimais, vaikai daug laiko praleidžia pasyviai, prie televizoriaus ar kompiuterio. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai 2 kartus per savaitę dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, tačiau to nepakanka augančiam vaikui. Vienas iš Lietuvos gyventojų 2008-2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos uždavinių – populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi.

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

SVEIKATA VISUS METUS 2023

Tikslas – padėti vaikams, mokiniams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, šeimos.

Trukmė – 2023 m. sausio–gruodžio mėn.

Papildoma informacija teikiama LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriuje: Irena Pečiulienė, tel. (8 5) 2766775, el. paštas irena.peciuliene@lmnsc.lt.

SVEIKATIADA

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

„Sveikatiada” yra bendra valstybinių institucijų, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva. Ši programa – pavyzdys, kad suvienijus jėgas ir siekiant bendro, visiems svarbaus tikslo galima nuveikti daugiau nei dirbant atskirai. Ilgamečiai programos partneriai tiki, kad jis ne tik prisidės prie vaikų ugdymo, bet ir įkvėps glaudesnį nevyriausybinių organizacijų, socialiai atsakingo verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimą sprendžiant visuomenines problemas. 

„SVEIKATIADOS” PARTNERIAI: 

„Sveikatiados“  veiklose dalyvauti kviečiamos mokymo įstaigos – mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, darželiai ir kitos mokymo įstaigos. 

Kaip organizuojamos „Sveikatiados“ veiklos?

„Sveikatiados“ komanda pagal metinį veiklų planą inicijuoja tęstines veiklas – sukuria siūlymų ir idėjų paketą, kurį kiekvienoje mokykloje inicijuoja ir įgyvendina „Sveikatiados“ ambasadorius. Likus keletui savaičių iki renginių, ambasadorius el. paštu gaus idėjų paketą, su 5-6 siūlymais, ką mokykla galėtų organizuoti atitinkamu laikotarpiu. Ambasadorius savarankiškai ar kartu su kitais mokytojais pasirenka patraukliausias idėjas ir jas įgyvendina. Po renginių iš kiekvienos mokyklos laukiame užpildytos grįžtamojo ryšio anketos bei 6-8 nuotraukų. Jos bus talpinamos svetainės galerijoje, todėl svarbu, kad tėvai neprieštarautų, jog jų vaikų nuotraukos būtų publikuojamos internetinėje erdvėje. 

Kas yra „Sveikatiados“ ambasadorius? 

Ambasadoriumi yra vadinamas mokyklos atstovas, kuris bendrauja su projekto koordinatoriais, dalinasi patarimais, įspūdžiais, nuotraukomis ir kitais klausimais. Juo gali būti bet kuris mokymo įstaigos atstovas – direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojas ar visuomenės sveikatos specialistas. Patartina „Sveikatiados“ ambasadoriui suburti grupę kolegų, kurie padėtų įgyvendint projekto veiklas.
 
Kodėl verta dalyvauti „Sveikatiadoje“? 
 
„Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu – sveikai gyventi yra smagu! Programa siekiama vaikams įdomiomis ir patraukliomis priemonėmis ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius. Organizuojamos masinės mankštos, šokiai, pusryčių fiestos, vaisių ir daržovių mitingai, žinių mūšiai ir pan. Įdomių renginių metu moksleiviai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir sužino aktualios ir naudingos informacijos apie sveikatingumą. Išbandę „Sveikatiados“ idėjas, vaikai patys susidomi sveika gyvensena ir turi daugiau motyvacijos gyventi sveikai. Taigi ši programa – tai kartu ir puikus bendradarbis įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą. Kasmet  komanda stengiasi aplankyti kuo daugiau mokyklų, gyvai pabendrauti su „Sveikatiados“ dalyviais, kartu suorganizuoti įdomius renginius bei smagiai ir turiningai praleisti laiką. Aktyviausieji dalyviai apdovanojami „Sveikatiados“ atributika, kitais prizais. 

2023 metais VYKDYTOS TARPTAUTINĖS, RESPUBLIKINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS 

„PAPUOŠKIME VELYKŲ MEDĮ“

VILNIAUS M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, MOKYTOJŲ IR UGDYTINIŲ TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ) AKCIJOS 2023.03

Tikslas: Supažindinti ugdytinius su Šv. Velykų papročiais, tradicijomis, plėtojant kūrybiškumo, bendrystės, pažinimo kompetencijas.

Uždaviniai:

1. Ugdyti vaikų meninę, vizualinę raišką, išradingumą, kūrybiškumą, originalumą, perteikiant Velykų šventės tradicijas ir papročius.

2. Įtraukti šeimą į kūrybinį procesą.

3. Sudaryti galimybes panaudoti kuo daugiau ir įvairesnių meninių technikų, šventinius akcentus, papuošimus kurti savo rankomis, tam panaudojant „atgaivintas“ antrines žaliavas.

4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.

2022 metais VYKDYTOS TARPTAUTINĖS, RESPUBLIKINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS 

SPORTOTEKA

TARPTAUTINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCINIS- SPORTINIS PROJEKTAS 2022.10.31-12.09

Tikslas: tobulinti vaikų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, apjungiant sportą, meną, draugystę.

Uždaviniai: Turtinti vaikų patirtį įvairiais literatūros kūriniais draugystės tema.  

Formuoti teigiamą vaikų požiūrį į fizinį aktyvumą, motyvuojant ugdytinius sportuoti netradiciškai.

Skatinti pajausti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei draugystės džiaugsmą, inicijuojant sportinę veiklą.

Skatinti vaikų diskusijas apie draugiškus santykius: empatiją, pagalbą, toleranciją, supratingumą.

STEAM METODŲ TAIKYMAS VAIKŲ SAUGAUS EISMO UGDYME

2022.03.21- 03.28

Tikslas: ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius, pasitelkiant STEAM metodiką.

Uždaviniai: Organizuoti veiklas saugaus eismo tema, pasirenkant įvairius ugdymo metodus ir būdus: stebėjimą, lyginimą, tyrinėjimą, bandymą, pokalbį, eksperimentą, žaidimą, kritinį mąstymą, hipotezių kėlimą ir kt.,

Sukurti aplinkas, skatinančias vaikus kurti, statyti, spręsti inžinerinius, technologinius, matematinius iššūkius ir tobulinti meninius gebėjimus.

Sudaryti sąlygas ikimokyklinių įstaigų mokytojams pasidalinti naudinga dalykine informacija  vaikų saugaus eismo ugdymo klausimais, taikant STEAM metodiką.

IR PASKLIDO GARSAS APIE VILNIŲ...

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS, SKIRTAS VILNIAUS 700 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI 2022.12.19-2023.01.25

Tikslas: Paminėti Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, naudojant kalbines – muzikines skanduotes.

Uždaviniai: Parengti vaikų kalbinę ar muzikinę skanduotę, panaudojant kūno perkusiją, daineles, eilėraščius, muzikos instrumentus ir kt.

Savo sukurtą skanduotę, esant galimybei, panaudoti 2023 sausio 25 dieną, minint Vilniaus miesto gimtadienį.

Ugdyti vaikų muzikavimo bei kalbinius gebėjimus: ritmavimą, kvėpavimą, intonaciją, garsų tarimą, žodyną, foneminę klausą, rišlią kalbą.

Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

PASAKĖLĖ-SVEIKINIMAS

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINĖ-MENINĖ PARODA 2022.09.15 – 10.10

Tikslas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas, pasitelkiant pasakas.

Uždaviniai: Skatinti vaikų domėjimąsi knygomis.

Sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumo ugdymui, plėtoti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

ŽAIDŽIAME KLASIKĄ

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MUZIKINIO-MENINIO PROJEKTO 2022-03-14

Tikslas: atskleisti klasikinės muzikos galimybes, lavinant vaikų muzikinius įgūdžius.

Uždaviniai: Supažindinti vaikus su  klasikinės muzikos kūriniais (esant galimybėms, netradicinėse erdvėse: vestis vaikus į klasikinės muzikos koncertus filharmonijoje, muzikiniuose teatruose organizuojamus muzikinius renginius, demonstruojant vaizdo įrašus ir kt.), skatinti meninio ugdymo mokytojus savo veiklose dažniau naudoti klasikinę muziką, siekiant “auginti” vaikų muzikinę patirtį, padėti atsiskleisti mažųjų meniniams, kūrybiniams gebėjimams, sudaryti sąlygas vaikams ir mokytojams kartu muzikuojant patirti bendrumo, saviraiškos džiaugsmą, skatinti kurti gerosios patirties mainų bendruomenę muzikos ir meno pasaulyje.

PAŽVELK Į KALĖDAS

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINĖ-MENINĖ PARODA 2022 m. gruodžio 1 d. - 2022 m. gruodžio 23 d.

Tikslas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas.

Uždaviniai: Skatinti vaikų komandinio darbo įgūdžius, sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumo ugdymui, plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, skatinti darželio bendruomenę dalyvauti kūrybinių darbų parodoje.

ANGELAS BALTAS

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, MOKYTOJŲ IR UGDYTINIŲ TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ) VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ PARODOS

Parodos tikslas: Mokytis kurti šventinę aplinką, ugdyti vaikų kūrybiškumą, propaguojant antrinį daiktų naudojimą.

Uždaviniai: Skatinti vaikus, jų šeimas, mokytojus  keisti vartotojiškus visuomenės nuostatus –  formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Sudaryti galimybes šventinius akcentus, papuošimus kurti savo rankomis, naudojant „atgaivintas“ antrines žaliavas.

Sudaryti sąlygas per kūrybinį procesą pajausti Kalėdų laukimo dvasią.

Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Kūrybiškumo ugdymui, plėtoti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.