"Lietuvos Mažųjų žaidynės"

Šių metų sausio-gegužės mėn. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas „Lietuvos Mažųjų žaidynės“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Šiame projekte dalyvauja ir mūsų ugdymo įstaiga. Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1.Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2.Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Sveikatiada

Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

Projektas vyks visus mokslo metus. Organizuosime mėgstamiausio užkandžio fiestąs, mankštas, pietų kovų šventes, šokius ir pan. Įdomių renginių metu vaikai ne tik smagiai leis laiką, bet ir sužinos aktualios ir naudingos informacijos apie sveikatingumą.

"Sveikata visis metus" 2022 metai

Jau antrus metus iš eilės mūsų darželis jungiasi prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) organizuojamo projekto „Sveikata visus metus“.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projekto metu vaikai leidžiasi į sveikatos užduočių kelionę, kiekvieną mėnesį atlikdami naujus iššūkius, naujas užduotis.

Projekto trukmė – 2022 m. sausio-gruodžio mėn.

"Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms"

Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktinės ištakas, naratyvinio žaidimo samprata ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Naratyvinis žaidimas – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis labai svarbius gebėjimus: kūrybiškumą, motyvaciją, valią ir savireguliaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą. Pastebėta, kad kartą per savaitę pedagogams su vaikais patiriant Naratyvinio žaidimo nuotykį, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai sėkmingiau sprendžia konfliktus, ugdosi socialinius gebėjimus, kurie tokie svarbūs šiandienos pasaulyje.