Psichinė sveikata

Šioje skiltyje pateikiama Vilniaus lopšelio-darželio „Ozas” darbuotojų parengta  informacija apie psichinę sveikatą, jos svarbą ir ugdymą mūsų ugdymo įstaigoje.

Psichikos sveikatos svarba

Psichikos sveikata yra neatsiejamai susijusi ir su kūno sveikata, ir su psichologiniais, socialiniais, dvasiniais, etniniais, kultūriniais, meno, net filosofiniais aspektais, todėl svarbu suprasti šio fenomeno kompleksiškumą ir sąlygiškumą. Ji yra itin svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo pilnatvei, sėkmei, gerai būsenai ir savijautai. Nustatyta, kad psichikos sveikata yra itin reikšminga kiekvieno individo ir visuomenės sveikatos sudedamoji dalis, svariai prisidedanti prie laimės ir gerovės, sudaranti tinkamas galimybes socialiniam bendravimui, darnai, saugumui, itin svarbi darbinei veiklai, visuomenės gerovei, kūrybingumui, produktyvumui, veiklumui.

“Žodžiai yra svarbūs..”

KAS MŪSŲ ĮSTAIGOJE RŪPINASI VAIKŲ PSICHINE SVEIKATA?

Vaikams suprasti save ir kitus padeda ugdymo įstaigos psichologė Silvija Marazienė. Įvairias pamokėles ir edukacijas apie psichikos sveikatą, emocijų svarbą ruošia visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gabija Makauskaitė.

Ugdymo įstaigos psichologė Silvija trumpai apie save:

-Esu Silvija Marazienė.

Baigiau Lietuvos edukologijos universitete psichologijos bakalauro studijas ir įgijau mokytojo kvalifikaciją.

Toliau tęsiau mokslus Mykolo Romerio universitete ir įgijau verslo psichologijos magistrą. 7-erius metus dirbau auklėtoja Vaiko raidos centre, psichiatrijos skyriuje.

Taip pat dirbau SOS vaikų kaime su sudėtingo elgesio vaikais. Darbinė patirtis susijusi su specialiųjų ugdymosi poreikių, įvairių sutrikimų turinčiais vaikais.

Esu savanorė Jaunimo linijoje, teikiu emocinę paramą sunkumus patiriantiems asmenims.

Esu atviras žmogus, kuris pirmiausiai nori išgirsti, suprasti, o tada kartu ieškoti sprendimų.