MŪSŲ VEIKLA
MŪSŲ ISTORIJA

Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas” yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija. Įsikūrusi Šeškinės mikrorajono teritorijoje, šalia Ozo parko, kur galima aktyviai leisti laiką, stebėti ir pažinti  šalia esančią gamtą, pasidžiaugti gamtos teikiamais malonumais.

Išnaudodami dėkingą geografinę padėtį vieną iš ugdymo prioritetų darželis pasirinko sveikatos stiprinimą. Galimybė pabūti gamtoje, ją pažinti yra labai svarbus faktorius, kuris turi įtakos fizinei ir emocinei vaikų sveikatai. Stengiamės ugdyti mažųjų įprotį būti lauke, darniai sugyventi su aplinka.

Nuosekliai propaguojame ugdymą netradicinėse erdvėse. Parengtas vaikų ugdomosios veiklos netradicinėse aplinkose planas, dažnai organizuojami orientaciniai – sportiniai žygiai į Ozo kalvas, pažintinės-edukacinės ekskursijos, išvykos, kelionės į Vilniaus miesto parkus, pažintinius takus, muziejus ir pan.

Sveikatos temos integruojamos į visą ugdymo procesą. Kartu su sveikatos stiprinimą propaguojančiomis organizacijomis dalyvaujame bendruose miesto, šalies projektuose. Vykdomos įvairios edukacinės veiklos su Visuomenės sveikatos biuro specialiste. Įstaigos svetainėje, Facebook paskyroje  talpinami straipsnių ciklai,  atmintinės, plakatai, stendai, skelbiami įvairūs konkursai sveikos gyvensenos temomis. Priklausome Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, bei esame pripažinti Aktyvia mokykla.

Atsižvelgiant į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą patirtį, prioritetine veiklos sritimi tapo ir vaikų ugdymas(is) pasakų pagalba.

Vaikystė ir pasaka-du neatsiejami dalykai mažųjų gyvenime. Drąsiai galime teigti, jog pasakų ir žaidimų pagalba plėtojamos visos vaikų kompetencijos, mūsų įstaiga organizuoja ir vykdo įvairias veiklas, užsiėmimus skatinančius ne tik vaikus, bet ir tėvelius kuo daugiau skaityti, sekti, kurti:  vaidybinių meninių pasirodymų savaites pasakų motyvais, tradicinį „Gerumo pasakėlių skaitymą“ advento laikotarpiu, įstaigos, miesto, respublikinius ir tarptautinius projektus.

Įstaigos vidaus sienos baigiamos tapyti pasakų motyvais. Šiais metais joms sukurti QR kodai. Lauko erdvėse taip pat „gyvena pasakos“ (įkurtos edukacinės erdvės pasakų motyvais), čia mažieji gali fantazuoti, kurti, vykdyti įvairias žaidybines-pažintines veiklas, plėtoti meninį-estetinį pojūtį.

Pasakų pagalba plėtojamas Naratyvinio žaidimo ir mokymo(si) metodas. Esame vieni pirmųjų prisijungę prie Little Free Library (liet. nemokama bibliotekėlė) – tarptautinės, ne pelno organizacijos. Įstaigos teritorijoje stovi knygų namelis, kuriam organizacija yra suteikusi oficialių numerį pasaulio žemėlapyje.

Konstruktyviai bendradarbiaujame su bibliotekomis, knygynais, organizuojame sutikimus su knygų autoriais. Vykdydami tarptautinius projektus , skatinančius „skaityti“ knygas, užmezgėme nuoseklų ir glaudų bendravimą bei bendradarbiavimą su  (JAV – Floridos, Minesotos, JK -Anglija, Škotija, Prancūzijos)  lituanistinėmis mokyklėlėmis.