Mūsų kiti specialistai

Čia nurodyti mūsų įstaigos kiti specialistai
ir jų teikiamos paslaugos.

logopedė Rita Sinicė, dietistė Gabija Paulina Juodagalvė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gabija Makauskaitė, IT specialistas Ramūnas Leskauskas, psichologė Jurgita Račė,specialusis mokytojas Julius Šatkus, socialinis pedagogas Virginija Bartkuvienė.

Laimė atitenka tam, kuris daug dirba.

– L. da Vinčis.

MŪSŲ KITŲ SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

čia nurodyti pagrindiniai duomenys apie specialistus: darbo laikas, pagrindinės funkcijos, kontaktai.

Gabija Paulina Juodagalvė

dietistė

Darbo laikas: pirmadieniais-penktadieniais 10.00-18.00 val.

Kontaktai: gabija.magaznieks@gmail.com

Pagrindinės funkcijos:

 • Rengia kasdienius maitinimo valgiaraščius.
 • Organizuoja ir kontroliuoja higieninius reikalavimus virtuvėje bei maisto sandėlyje.
 • Tikrina gaunamų ir jau pagaminamų virtuvėje maisto produktų kokybę.
 • Propoguoja sveiką gyvenseną bei veda edukacinius užsiėmimus vaikams maitinimosi temomis.
 • Rengia straipsnius, skrajutes ar kitokias informacines medžiagas darželio bendruomenei mitybos temomis.
 • Ruošia ir nuolat atnaujina 15 dienų valgiaraštį bei technologines korteles pagal tuo metu galiojantį maitinimo aprašą.
 • Teikia konsultacijas darželio bendruomenei mitybos klausimais ir kt.

Gabija Makauskaitė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas: pirmadienis 11.00-18.00 val., antradienis 11.00-18.00 val., trečiadienis 11.00-17.30 val.

Kontaktai: gabija.makauskaite@vvsb.lt

Pagrindinės funkcijos:

 • Taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo kontrolės priemones, veiksmus ugdymo įstaigoje.
 • Organizuoja mokinių savirūpos pagalba ugdymo įstaigoje.
 • Teikia pirmąją pagalbą vaikams
 • Propoguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones, bendradarbiauja su kitais visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos specialistais.
 • Veda edukacinius užsiėmimus vaikams.
 • Vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, renka, tvarko bei analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę ir kt.