Augu, kad mokyčiausi. Mokausi, kad augčiau.

Mūsų ugdymo įstaigos pagrindiniai kontaktai:

Telefonas

Adresas

El. paštas

Vilniaus l/d „Ozas“ direktorė

Vilniaus l/d „Ozas“ sekretorė-direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus l/d „Ozas“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus l/d „Ozas“ direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

  • Viliaus lopšelis-darželis „Ozas” savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Įstaigos kodas – 190031982
  • Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba
  • Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  • Ugdymo(si) kalba – lietuvių kalba