Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas”
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas – 190031982
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ugdymo(si) kalba – lietuvių kalba.