Vilniaus miesto savivaldybė
http://www.vilnius.lt/

Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerija
http://www.smm.lt/
LR ŠMM: Jūsų vaikas – ikimokyklinukas
LR ŠMM: Jūsų vaikas – priešmokyklinukas

Valstybinė mokesčių inspekcija
http://www.vmi.lt/

Informacinis portalas ikimokyklinukų ugdytojams
http://www.ikimokyklinis.lt/

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba
www.vilniausppt.lt 

VŠĮ Vaikų linija
www.vaikulinija.lt

Portalai, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus
www.ikimokyklinis.lt
www.augink.lt
www.ugdykim.lt
www.szelmeneliai.lt