Svarbiausi aspektai

apie vaiko savirūpą ugdymo įstaigoje

Informacija parengta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistės

Kaip suprantama vaiko savirūpa?

Vaiko savirūpa suprantama kaip vaiko, sergančio lėtine neinfekcine liga,
ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų,
apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas
ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su
šeimos ar specialistų pagalba.

Kas yra lėtinės neinfekcinės ligos?

Ilgos trukmės ir paprastai lėtai progresuojančios ligos, tokios kaip širdies ir
kraujagyslių ligos, vėžys, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir
psichikos sveikatos sutrikimai. Taip pat apima ir šias ligas: cukrinį diabetą,
bronchų astmą ir dermatitus.

Kas organizuoja mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje?


Vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai
reikalingą pagalbą organizuoja ugdymo įstaiga.

Kas dalyvauja savirūpos įgyvendinimo procese?

Vaiko savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja vaikas, jo tėvai/globėjai, visuomenės sveikatos specialistas, ugdymo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, vaiką ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.

Kaip vyksta savirūpos įgyvendinimo procesas?

Tėvai/globėjai kartu su ugdymo įstaiga užpildo „Pagalbos vaiko savirūpai, kai vaikas serga lėtine neinfekcine liga, teikimo ugdymo įstaigoje planą“ (toliau – Planas). Planas gali būti pildomas pasitelkiant vaiką gydantį gydytoją. Ugdymo įstaigos vadovas paskiria asmenis, atsakingus už Plano arba atskirų Plano dalių vykdymą.

Koks yra vartojamų vaistų administravimas (laikymas, išdavimas, naudojimas)?

Vaistai laikomi ugdymo įstaigos sveikatos kabinete arba grupėje. Vaikui
išduodami vartoti tik Plane nurodyti vaistai, Plane nurodytomis vaistų
vartojimo dozėmis, laiku, vartojimo būdu. Jeigu mokiniui reikia atlikti
procedūrą, kuri priskirta asmens sveikatos priežiūros licencijuotoms
paslaugoms, kaip pvz.: vaisto injekcija, kateterio įvedimas ir kt., tai atlieka
mokinio tėvai/globėjai.

Lankstinukas apie svarbiausius aspektus dėl vaiko savirūpos ugdymo įstaigoje