•TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ UGDYMO ĮSTAIGOJE!•

Nutilus šventiniam šurmuliui, sausio 6 dieną visus darželio vaikus ir darbuotojus aplankė Trys karaliai:

Kasparas, Baltazaras, Merkelis!

TRYS KARALIAI

LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Nutilus šventiniam šurmuliui, sausio 6 dieną visus darželio vaikus ir darbuotojus aplankė Trys karaliai: Kasparas, Baltazaras, Merkelis (ikimokykl. ugdymo mokyt. Danutė, Oksana B., meninio ugd. mokyt. Asta).

Su savimi Karaliai nešėsi dovanų– aukso, smilkalų ir miros.

Mažiausiuosius mūsų ugdytinius Karaliai aplankė grupėse, na, o vyresnėlių laukė lauko erdvėje esančiame kupole, prie papuoštos prakartėlės.

Vaikai klausėsi pasakojimo apie danguje sužibusią žvaigždę, Beatliejaus miestelyje gimusį Jėzų, jį aplankiusius Tris karalius, vėliau Karaliai pakvietė vaikus pasilinksminti, linkėjo kad visus lydėtų sėkmė, džiaugsmas, laimė kad metai būtų geri, nelaimės namus aplenktų.

Taip pat Karaliai papasakojo vaikams, jog šiuo metu gamtoje vyksta pokyčiai: dienos tampa ilgesnės, šviesesnės ir priminė, kad šventinis laikotarpis jau baigėsi ir laikas atsisveikinti su eglutėmis, jas nupuošti. Išeidami Trys karaliai ant durų staktų užrašė pirmąsias savo vardų raides:+K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras) – senovėje buvo tikima, kad užrašius šias raides, namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių ir padovanojo vaikams po karūną, prašydami jog patys jas pasipuoštų.