•Tolerantiškas vaikų darželis•

Džiaugiamės gavę garbingą

„Tolerantiškas vaikų darželis“ titulą.

Džiaugiamės gavę garbingą

„Tolerantiškas vaikų darželis“ titulą.

Visus 2022-2023 m.m. mūsų įstaigos „Kačiukų“ gr. ugdytiniai kartu su mokytoja Barbora Germanavičiūtė ir dietistė Gabija Paulina Juodagalvę dalyvavo tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ (Pasakyk pasauliui labas), kurio tikslas –motyvuojant įvairiomis įdomiomis veiklomis, mokyti vaikus atsikratyti juos supančių stereotipų, išankstinių nusistatymų bei netolerancijos kitaip mąstantiems, užsieniečiams, turintiems specialiųjų poreikių žmonėms, pagyvenusiems žmonėms ir t.t.

Šio projekto dėka mūsų ugdytiniai susipažino su  bendraamžiais iš Slovėnijos.

Bendraujant per socialinių programų tinklą buvo nagrinėjamos 6 temos, kurios sutapatintos su rankos, galinčios draugiškai pasveikinti viso pasaulio vaikus,  modeliu: 

nykštys – „Tai aš“, smilius – „Aš ir mano šeima“, didysis pirštas – „Aš ir mano darželis“, bevardis – „Aš ir mano miestas“, mažylis – „Aš ir mano šalis“, delnas „Atsisveikinimas“.

Ruošdamiesi temai „Tai aš“ ugdytiniai, grupės užsiėmimų metu, stengėsi geriau pažinti tiek savo,  tiek draugų vidinį pasaulį, poreikius, kartu su mokytoja Barbora gamino „vardines lėlytes-žmogučius“. Nuotolinio susitikimo metu bandė prisistatyti,  užmegzti ryšį vieni su kitais, žiūrinėjo Slovėnijos vaikų, rodė savo nuotraukas, klausėsi muzikos bei aiškinosi ir bandė išmokti vienus ar kitus jiems nežinomos kalbos žodžius.

Ruošiantis temai „Aš ir mano šeima“ vaikai kartu su tėveliais kūrė savo šeimos medį, kurį vėliau pristatė draugams iš Slovėnijos. Ugdytiniai noriai demonstravo savo darbelius, džiugiai stebėjo iš anapus ekranų rodomas nuotraukas, kuriose buvo pavaizduoti ne tik tėveliai, broliai, sesės ar seneliai, bet ir mylimi augintiniai. 

3-oji tema – „Aš ir mano darželis“ padėjo ugdytiniams tobulinti skaitmeninio raštingumo pradmenis. Vaikai, padedami mokytojų, fotografavo, filmavo savo veiklas, darželio aplinkas, vėliau visą medžiagą mokėsi perkelti į kompiuterį, kad nuotolinio susitikimo metu galėtų pademonstruoti draugams iš kitos šalies.

Ruošiantis temai „Aš ir mano miestas“ ugdytiniai stengėsi parodyti kuo įvairesnį savo miestą, todėl teko nemažai pakeliauti, nes kaip gi kitaip atskleisi nuostabius  Vilniaus vaizdus? Aplankyta Gedimino pilis, LR Seimas, Energetikos muziejus, Pinigų muziejus ir kt. Kelionių metu vaikai taip pat fotografavo, filmavo gražiausias sostinės vietas, kūrė mūsų miestą simbolizuojančius plakatus, kartu su mokytojomis visą paruoštą medžiagą demonstravo Slovėnijos vaikams, nuotolinio susitikimo metu.  

Nagrinėdami temą „Aš ir mano šalis“ abiejų šalių vaikai giedojo savo himnus, pristatė savo tautinius simbolius. Atsisveikindami mažieji projekto dalyviai vieni kitiems siuntė pasirinktą  atsisveikinimo dainą (mūsų ugdytiniai dovanojo dainą „O mes vaikai, o mes pasaulis“), dalijosi gautais atvirukais „Pasisveikink su pasauliu“, nuotoliniu būdu „spaudė vieni kitiems draugystės rankas“.

Dėka šio projekto ugdytiniai užmezgė šiltą ryšį su kitos šalies bendraamžiais, susipažino su jų kultūra, tradicijomis, kalba, įgijo naujų socialinių įgūdžių. Už norą bendrauti, pažinti, gerbti, priimti kitus ir kitokius, FINI institutas suteikė mūsų įstaigai garbingą „Tolerantiško darželio“ titulą ir apdovanojo sertifikatu  bei vėliava.