•tolerancija mūsų įstaigoje•

Tolerancijos gatvelėj Stovi daug gražių namelių. Jie visi tokie skirtingi Ir truputį paslaptingi.

Kęstutis Ivinskis

tolerancijos

diena

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą.

Mūsų įstaigoje visą savaitę mokytojos kartu su vaikais aiškinosi kas yra tolerancija, išklausė vaikų nuomonę ir mintis apie šio žodžio prasmę. Kartu su vaikais aptarė, kas yra pagarba, supratimas, pagalba, draugystė, svarstė, dalijosi tolerancijos/netolerancijos atvejų pavyzdžiai, o vėliau visi kartu gamino Tolerancijos namą – šių metų ženklą, kurio pagalba suprastume, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje.