•STEAM IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE•

STEAM ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga,

ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais.

„Žaidžiame klasiką“ ir

„Steam metodų taikymas saugaus eismo ugdyme“

Dalijamės  mūsų įstaigos organizuotų projektų „Žaidžiame klasiką“ ir „Steam metodų taikymas saugaus eismo ugdyme“ (šį projektą organizavome kartu su Vilniaus aps. kelių policijos valdyba) nuorodomis ir kviečiame kartu pasidžiaugti  tiek mūsų  darželio, tiek kitų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių atsiųstais pasirodymais bei darbeliais.