•mokymai•

Balandžio 21 d. Vilniaus l/d „Ozas“ vyko priešgaisrinės saugos mokymai ir pratybos

„Darbuotojų ir vaikų evakavimas iš pastato kilus gaisrui“.

saugos

mokymai

Pratybomis buvo siekiama tobulinti praktinius įgūdžius, evakuojant lopšelio-darželio ugdytinius ir darbuotojus gaisro atveju.

Darbuotojai su vaikais, išgirdę įstaigoje įjungtą gaisrinės saugos signalizaciją, skubiai paliko patalpas (per 9 min.) ir susirinko specialiu ženklu pažymėtoje sutartoje vietoje, įstaigos kieme.

Darželio mokytojai ir kiti darbuotojai buvo mokomi, kaip  saugiai naudotis gesintuvais, prisiminta ugnies gesinimo ypatumai. Vaikams pravestas trumpas edukacinis užsiėmimas apie saugų elgesį su ugnimi.

NUOTRAUKŲ GALERIJA