•Mažųjų Velykėlės – pilna įspūdžių dienelė!•

Per kalnelį miškeliu, bėga kiškiai su krepšiu, Tam krepšely daug margučių,- ieško jie gerų vaikučių.

Petronėlė Banaitienė

Mažųjų Velykėlės –

pilna įspūdžių dienelė!

Balandžio 22 dieną Vilniaus l/d „ Ozas“ vaikučius aplankė trys nuostabūs Velykiniai zuikučiai (ikimok. ugd. mokyt. Sigita ir Danutė, fizin. lav. mokyt. Gytis).

Vaikai labai nustebo, kai į grupes įšokavo zuikis ir „įkūręs ugnelę“, bandė virti  ir dažyti kiaušinius. „Kas čia vyksta?” – nesuprato vaikai. Greitai atskubėjo antras zuikutis ir paaiškino, jog  artėja Mažųjų  Velykėlės, todėl būtina ne tik dar kartą  dažyti kiaušinius, bet ir linksmai praleisti laiką.

Vaikai kartu su zuikiais aiškinosi, kokie yra margučių dažymo būdai, ką reiškia spalvos, klausėsi pasakos apie vištą, sudėjusią spalvotą kiaušinį, o vėliau kartu su trečiuoju ilgaausiu  šauniai pasilinksmino. Atsisveikindami Velykiniai zuikiai padovanojo vaikams po didelį popierinį kiaušinį, kurį mažieji pažadėjo  išmarginti įvairiomis spalvomis.