•KELIONĖS. KELIONĖS. KELIONĖS•

Mažieji mūsų „Nykštukai“

ir vėl išsiruošė tyrinėjo Ozo kalvas.

MAŽIEJI

MŪSŲ

Mažieji mūsų „Nykštukai“ apsiginklavę didinamaisiais stiklais ir kitokiais tyrinėjimui skirtais prietaisais ir vėl išsiruošė tyrinėjo Ozo kalvas.

Juk įdomu sužinoti, kas ten auga, kokių spalvų augalų ten galima rasti. Šį kartą net tik tyrinėjo, bet ir susipažino su Šeškiuko ežeriuko gyventojais. Kelionė mažiesiems keliauninkams neprailgo, grįžo namo kupini pažinimo  ir atradimo džiaugsmo 😊