•KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS MŪSŲ UGDYMO ĮSTAIGOJE•

Kovo 11 – šią dieną švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

1990 metais kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Jame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

KOVO 11-oji

Vilniaus l/d "Ozas"

Šiais metais Kovo-11-ąją, savo šalies Nepriklausomybės atkūrimo dieną, minėjome labai nelengvu laikotarpiu, iš naujo permąstydami savo vertybes, prisimindami iškovotos laisvės kainą, suprasdami, kaip svarbu sergėti ir puoselėti savo  tautiškumo dvasią.

Kovo 9-ąją, kartu su vyresniais ugdytiniais rinkomės salėje: giedojome himną, vaikai atsakinėjo į viktorinos apie Lietuvą klausimus. Vėliau aiškinomės ir diskutavome apie tai, kas yra draugystė, pagalba, geras, šiltas žodis, apkabinimas ir kaip svarbu visų šalių žmonėms gyventi taikiai, draugiškai, vieni kitiems padėti.

Nuoširdų ačiū tariame „Kodėlčiukų“ „Pelėdžiukų“ ir „Kačiukų“ grupių ugdytiniams už koncertą, kurio metu   jaunesnieji draugai klausėsi dainelių apie Lietuvą, skanduotės Vilniui, stebėjo tautinius šokius.

Kovo 10-ąją visi  ugdytiniai kartu su savo mokytojomis išėjo į kiemą, kur išdėliojo taikos širdelę iš Lietuvos ir Ukrainos vėliavėlių, kurias pagamino vaikai su savo mokytojomis.