•NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA•

Mieli tėveliai, primename, kad vaikų sveikatą reikia pasitikrinti iki rugsėjo 15 d. Popierinio varianto nešti nereikia, visus duomenis pateiktus sveikatos pažymoje matys mūsų ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė VSS IS sistemoje.

Svarbu! Vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 79 punktu, nurodoma, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja tik pasitikrinę sveikatą, o nepasitikrinę į ugdymo įstaigą bus nepriimami.

informacija

dėl vaikų sveikatos patikrinimo