•IKT•

Interaktyvių veiklų pagalba, ugdymo(si) procesas

tampa vaizdingesnis bei žaismingesnis.

IKT

MŪSŲ UGDYMO ĮSTAIGOJE

IKT priemonių naudojimas darželiuose yra ypač aktualus, siekiant paįvairinti,
modernizuoti ugdymo(si) turinį.

Naudodamiesi įvairiomis įdiegtomis vaikų ugdymui skirtomis programėlėmis, mažieji plėtoja savo žinias matematikos, gamtos pažinimo, lietuvių kalbos, loginio mąstymo ir kt. srityse, ugdo (si) dėmesingumą, lavina akies-rankos koordinacijos įgūdžius. Tokios interaktyvių veiklų pagalba, ugdymo(si) procesas tampa vaizdingesnis bei žaismingesnis.