•VAIKO DAPTACIJA•

rekomendacijos tėvams/globėjams,

kaip pasiruošti ikimokyklinės įstaigos lankymui, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį.

dalinamės informacija apie

VAIKO ADAPTACIJĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE.

Neišvengiamai artėja ruduo, nauji mokslo metai, kurie į Jūsų ugdymo įstaigas atves būrį naujų, smalsių, trokštančių atrasti, pažinti, draugauti vaikų. Kiekvienos ugdymo įstaigos pareiga yra sutelkti tvirtą, draugišką, konstruktyviai problemas sprendžiančią bendruomenę, kurioje yra priimami, ugdomi, saugomi ir globojami visi bendruomenės nariai.

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. 

Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija.

Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Taip pat pateikiame švietimo pagalbos specialistų parengtą rekomendacijų tėvams pavyzdį. Kviečiame šias rekomendacijas prisitaikyti pagal Jūsų įstaigos bendruomenės poreikius ir kultūrą bei pasidalinti su tėvais (globėjais, rūpintojais).

Viliamės, kad nauji mokslo metai prasidės sklandžiai ir užtikrinant sėkmingą kiekvieno vaiko adaptaciją bei dalinamės rekomendacijomis kaip padėti vaikams lengviau pereiti adaptacinį laikotarpį.

REKOMENDACIJAS PDF FORMATU RASITE ČIA.