•EDUKACIJA•

užsiėmimas

Lietuvos tematika

uŽSIĖMIMAS

lietuvos tematika

Tėvynės jausmas…Jis neatsiejamas nuo gamtos, tradicijų, papročių, tautosakos, supančios aplinkos, istorijos.

Todėl pasitaikius progai, o ir visai be progos kalbėkime su vaikais apie savo Lietuvą, jos istoriją, apie joje gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie visais laikais garsino ir tebegarsina mūsų šalį.

Labai džiaugiamės ir tariame nuoširdų Ačiū „Boružėlių“ grupės ugdytinės Adelės B. tėveliui Eugenijui, kuris nepagailėjo savo laiko, apsilankė grupėje ir pravedė vaikams užsiėmimą, skirtą Kovo 11-ąjai paminėti.

Kartu su tėveliu vaikai aiškinosi, diskutavo, svarstė, kokios datos ir kodėl labai svarbios Lietuvai, Eugenijus atsakinėjo į ugdytinių klausimus: kada buvo sukurta Lietuvos vėliava, kas buvo mūsų žemėse, kol dar nebuvo Lietuvos ir kt. Ugdytinės tėtis „Boružėlių“ gr. vaikams padovanojo Kovo 11-osios nepriklausomybės atkūrimo dokumento kopiją.

Vėliau vaikai išbandė savo fizinį pasiruošimą: kas padarys daugiau atsispaudimų. Šiltas susitikimas baigėsi skaniomis vaišėmis, džiugia nuotaika ir gilesne samprata apie patriotiškumą bei meile savo šaliai.