•SPORTINIS RENGINYS VAIKAMS•

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas – Lietuvos mažųjų žaidynės“

“ – puiki priemonė skatinti fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Sportinis renginys

“Lietuvos mažųjų žaidynės”

Gegužės 27 dieną darželyje vyko  projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ antrojo etapo sportinis renginys, kurio metu visų grupių ugdytiniai, skirtingose estafetėse  varžėsi tarpusavyje, atlikdami įvairias užduotis, skirtas visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui.

Vaikai ne tik mokėsi taisyklingai judėti, bet ir pažinti bei atrasti pasaulį, patiriant sėkmes ir nesėkmes, mokantis bendrauti, bendradarbiauti ir žaisti kartu.