•psichologės teikiamos paslaugos•

Čia pateikta atnaujinta informacija

apie l/d "Ozas" psichologės teikiamas paslaugas

Ugdymo įstaigos psichologė Silvija

trumpai apie save:

Esu Silvija Marazienė.

Baigiau Lietuvos edukologijos universitete psichologijos bakalauro studijas ir įgijau mokytojo kvalifikaciją.

Toliau tęsiau mokslus Mykolo Romerio universitete ir įgijau verslo psichologijos magistrą. 7-erius metus dirbau auklėtoja Vaiko raidos centre, psichiatrijos skyriuje.

Taip pat dirbau SOS vaikų kaime su sudėtingo elgesio vaikais. Darbinė patirtis susijusi su specialiųjų ugdymosi poreikių, įvairių sutrikimų turinčiais vaikais.

Esu savanorė Jaunimo linijoje, teikiu emocinę paramą sunkumus patiriantiems asmenims.

Esu atviras žmogus, kuris pirmiausiai nori išgirsti, suprasti, o tada kartu ieškoti sprendimų.