•projektas•

Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projektas

“Teniso integracija mokyklose ir darželiuose”

Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projektas

“Teniso integracija mokyklose ir darželiuose”

Nuo šių mokslo metų Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas” dalyvauja Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose “.

Šiuo projektu siekiama skatinti visų Lietuvos vaikų fizinį aktyvumą, supažindinti Lietuvos mokyklų ir darželių vaikus su tenisu, skatinti įvesti teniso veiklą į sportines veiklos programas.

Lietuvos teniso sąjunga suteikė įstaigai inventorių bei mokomąją medžiagą. Balandžio 11 dieną darželyje vyko pirmosios pamokėlės kartu su Lietuvos teniso sąjungos treneriu, kurių metu vaikai susipažino su šio nuostabaus sporto pradmenimis.